O nas

          Sektor spółdzielczości, w skład którego wchodzą spółdzielnie socjalne odgrywa bardzo ważną, istotną rolę w życiu społecznym i gospodarczym kraju.


Spółdzielnie socjalne tworzą grupy osób, które mogą liczyć  na wsparcie i dodatkowe uprawnienia w prowadzeniu swojej działalności.


Spółdzielnia socjalna daje szansę osobom bezrobotnym, często bez prawa do zasiłku, osobom niepełnosprawnym - zatrudnienia, uzyskania dochodu, poprawy sytuacji materialnej swojej i rodziny. Praca w Spółdzielni wpływa na wzrost samooceny zatrudnionych w niej osób oraz uczestniczenia  w życiu społecznym.


Przedmiotem gospodarczej działalności spółdzielni pracy jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę zatrudnionych.


Nasza Spółdzielnia powstała właśnie w oparciu o osobistą pracę, którą świadczą jej członkowie.


W dniu 24.01.2011 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Założycieli Spółdzielni.
28.03.2011 roku nasza Spółdzielnia otrzymała wpis do KRS-u. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy udostępnił nam pomieszczenie na naszą siedzibę i rozpoczęliśmy, nie bez przeszkód, naszą działalność gospodarczą.


Obecnie nasza Spółdzielnia liczy 5-ciu członków, systematycznie rozwijamy naszą działalność, promujemy region na targach ekonomii społecznej, uczestniczymy w sympozjach i konferencjach. Ostatnio jako jedyna spółdzielnia socjalna  ze wszystkich spółdzielni socjalnych w kraju uczestniczyliśmy w spotkaniu sołtysów w Licheniu, na którym obecny był Pan Prezydent Bronisław Komorowski.


Na spotkaniu zaprezentowaliśmy krótką prelekcję na temat spółdzielczości socjalnej, a w szczególności kulis powstania i rozwoju Spółdzielni Socjalnej „Wspólnota”, którą reprezentowały 3 osoby.


Pomimo krótkiego stażu staramy się służyć pomocą i radą innym grupom osób chcących założyć spółdzielnie socjalne w naszym województwie.

 


Aktualnie skład Zarządu Spółdzielni stanowią:

Hanna Beyer - Prezes
Danuta Łuczak - Wiceprezes
Danuta Siuchnińska - WiceprezesStrona zrealizowana w ramach projektu „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”,
który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego.
www.kpowes.org.pl